Skrócone Warunki najmu.

 

1. Minimalny wiek najemcy i kierowcy 25 lat.

2. Posiadanie przez kierowcę prawa jazdy kat. B od minimum 3 lat.

3. Do podpisania Umowy Najmu wymagane jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu Najemcy oraz dokumentu ze zdjęciem uprawniającego do kierowania pojazdem.

4. Rezerwacji terminu najmu można dokonać osobiście, drogą telefoniczną lub poprzez e-mail, otrzymując również poprzez e-mail potwierdzenie złożenia rezerwacji. Potwierdzeniem rezerwacji Samochodu jest przekazana przez Najemcę na rzecz Wynajmującego opłata rezerwacyjna.

5. W sezonie wysokim i średnim pojazdy rezerwowane są na minimalny okres 7 dni i ich wielokrotności (7,14,21 itp.). W sezonie  niskim minimalny okres najmu wynosi 4 dni.

6. Opłata za wynajem określona jest na podstawie aktualnego Cennika i jest wyznaczana jako iloczyn dni najmu i stawki za jeden dzień odpowiadającej terminowi najmu. Opłata za wynajem zostanie powiększoną o zryczałtowaną opłatę serwisową w wysokości 300 zł netto oraz zamówione dodatki. Opłaty serwisowej nie stosuje się w przypadku najmów równych i dłuższych niż 14 dni.

7. Opłaty za wynajem zostaną powiększone o kwotę podatku VAT .

8. Kaucja zwrotna w wysokości 5000,00 zł - płatna przelewem, gotówką lub kartą. W przypadku przelewu kaucja musi być zaksięgowana na naszym koncie bankowym przed odbiorem wynajmowanego kampera.

Dokumenty do pobrania